Stichting Social Club Hand in Hand Wijchen

KvK nummer: 72453362

We zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), RSIN nummer: 8591.14.041

Bankrekeningnr: NL53RABO 0332 739 074

Correspondentieadres: Elsland 115, 6605KC Wijchen.

Bestuur: 

Randa Alkahalide, voorzitter

Raed Alkasem, penningmeester 

Anja van Kolck, lid

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding. Bestuurders kunnen enkel de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten declareren.

VISIE: Door betere beheersing van de Nederlandse taal en beter wederzijds begrip voor elkaars cultuur zal de integratie sneller kunnen verlopen en zullen de kansen op de arbeidsmarkt stijgen.

MISSIE: De missie van Stichting Social Club Hand in Hand Wijchen is het faciliteren, bevorderen en organiseren van zo veel mogelijk ontmoetingen tussen inwoners van de gemeente Wijchen met een verschillende culturele en taal achtergrond.

Lees hier ons beleidsplan 2018-2021  

PRIVACY PROTOCOL

Wij respecteren het recht op privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor ons privacy reglement klik op deze link